Banana

Banana

THÔNG TIN VỀ CHUỐI – LÀO   – Farm của MiNa – SHH tại Huyện Paksong, tỉnh Champasak, Lào ( Cách cửa khẩu Lao Bảo – Quảng Trị khoảng 6km – Khoảng cách từ Farm đến cảng Đà Nẵng vào khoảng 280 km đường bộ. Chuối ( Global GAP) : – MiNa – SHH hiện đang có 5.000 ha đất tại Huyện Paksong, tỉnh Champasak, Lào và 1.700 ha tại Cmbodia ( Đã trồng 640ha). Tại lào : – Đã trồng và đang thu hoạch 1.500 ha. Kế hoạch đến […]