icon icon

Dăm Gỗ Cao Su – Điều

Dăm Gỗ Cao Su – Điều

Tên Sản Phẩm:  DĂM GỖ CAO SU, ĐIỀU   Mô tả: Dăm gỗ là vật liệu rắn được băm, nghiền từ những mẫu gỗ lớn hơn. Dăm gỗ có thể được sử dụng như một nhiên liệu và là nguyên liệu để sản xuất bột gỗ. Chúng cũng được sử dụng như một lớp phủ hữu cơ trong vườn, cảnh quan,phục hồi sinh thái, phản ứng sinh học cho quá trình khử nitơ và trồng nấm Giá: liên hệ với chúng tôi CHI TIẾT: Dăm gỗ là vật liệu rắn được cắt, làm mẻ từ […]