icon icon

Địa chỉ: 99 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 04, TP.HCM

CN: 31 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM

Điện thoại: (8428) 3914 2999
Fax            : (8428) 3 914 2888
Email        : info@minaexport.net

Website: minaexport.vn / minaexport.net