icon icon

Địa chỉ: 31 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (8428) 3914 2999
Fax            : (8428) 3 914 2888
Email       : miennam@siii.vn

Website: minaexport.vn / minaexport.net